สาระความรู้dietary fiber คืออะไร และมีความเหมาะสมกับใคร

Posted by on Mar 28, 2017 in 4. ลดน้ำหนัก | Comments Off

dietary fiber คืออะไร และมีความเหมาะสมกับใคร

ในปัจจุบันนี้ ผู้คนมักไม่ค่อยใส่ใจในเรื่องของโภชนาการอาหารเท่าที่ควร ทำให้เกิดการขาดสารอาหาร การได้รับพลังงานมากเกินความจำเป็น และก่อให้เกิดผลเสียต่อร่างกาย หรือโรคต่างๆ ตามมาได้ dietary fiber พูดให้เข้าใจง่ายๆ ก็คือ ใยอาหารซึ่งเป็นส่วนประกอบของพืช ที่เอนไซม์ในระบบทางเดินอาหารของคนไม่สามารถย่อยได้ แต่จุลินทรีย์บางชนิดในลำไส้ใหญ่สามารถย่อยสลายส่วนประกอบบางส่วนของใยอาหารได้ โดยเฉพาะส่วนที่เป็น pectic substance โดยทั่วไปแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ 1. soluble dietary fiber หรือใยอาหารชนิดละลายน้ำได้ ได้แก่ pectin hemicellulose บางชนิด...

read more

รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า ทางเลือกที่ดีของการทำงาน

Posted by on Feb 17, 2017 in 7. ธุรกิจ บริการ | Comments Off

รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า ทางเลือกที่ดีของการทำงาน

รถโฟล์คลิฟท์ หรือรถยกที่ใช้กันในองค์กร หรือโรงงานนั้น มีทั้งแบบระบบเครื่องยนต์ และระบบไฟฟ้า ซึ่งมีข้อดี และข้อเสียแตกต่างกันออกไป ถ้าคุณมีความต้องการจะซื้อรถโฟล์คลิฟท์เพื่อการทำงานยก หรือขนส่งสินค้า และกำลังลังเลว่าจะซื้อรถโฟล์คลิฟท์ระบบไฟฟ้าดีหรือไม่ ก็อาจพิจารณาได้จากข้อดีของรถโฟล์คลิฟท์ระบบไฟฟ้าทั้ง 4 ประการต่อไปนี้ 1. ไม่ต้องมีต้นทุนเชื้อเพลิง รถโฟล์คลิฟท์มือสอง แบบไฟฟ้านั้น ไม่ใช้เชื้อเพลิง แต่ใช้แบตเตอรี่ ดังนั้น จึงไม่มีค่าน้ำมันเชื้อเพลิง มีเพียงค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาแบตเตอรี่เท่านั้น ซึ่งหากเทียบกับค่าเชื้อเพลิงแล้ว...

read more

รถกระเช้าสำหรับงานภายใน

Posted by on Dec 6, 2016 in 7. ธุรกิจ บริการ | Comments Off

รถกระเช้าสำหรับงานภายใน

หากพูดถึงรถกระเช้า เรามักนึกถึงรถที่มีคนขับ และมีกระเช้าสำหรับขึ้นลงได้ เพื่อการขึ้นไปทำงานบนที่สูง อย่างที่เราเห็นในการตัดแต่งกิ่งไม้ การติดป้ายสูงๆ หรือการซ่อมระบบไฟฟ้าตามเสาไฟ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นงานภายนอก และต้องใช้พื้นที่พอสมควร แต่รถกระเช้า ไม่ได้มีแค่ที่ใช้ภายนอกอาคารได้เท่านั้น รถกระเช้าที่สามารถใช้ภายในอาคารได้ก็มีเช่นเดียวกัน เช่น รถกระเช้าบุคคล และรถกระเช้าเอนกประสงค์ รถกระเช้าบุคคล รถกระเช้าบุคคล เป็นรถกระเช้าคันเล็กๆ วัตถุประสงค์หลักในการผลิตก็เพื่อการใช้งานบนที่สูงภายในตัวอาคาร แต่ก็ยังสามารถใช้งานภายนอกอาคารได้อีกด้วยประโยชน์ของ...

read more

การเติมน้ำกลั่นและดูแลแบตเตอรี่โฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าอย่างถูกวิธี

Posted by on Dec 2, 2016 in 7. ธุรกิจ บริการ | Comments Off

การเติมน้ำกลั่นและดูแลแบตเตอรี่โฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าอย่างถูกวิธี

การเติมน้ำกลั่นในแบตเตอรี่โฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าด้วยวิธีการที่ถูกต้อง รวมไปถึงการดูแลแบตเตอรี่อย่างถูกวิธี จะช่วยให้ใช้งานแบตเตอรี่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ยืดอายุการใช้งาน ทำงานได้อย่างราบรื่น และป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการดูแลผิดวิธีได้ ซึ่งมีหลักในการดูแลดังนี้ 1. แบตเตอรี่ forklift ท์ไฟฟ้าที่มีอายุการใช้งานไม่เกิน 2 ปี ควรเติมน้ำกลั่นทุก 10 cycles หรือ 10 รอบการชาร์จไฟ ส่วนแบตเตอรี่โฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าเก่าอาจต้องเติมน้ำกลั่นทุกๆ 5 cycles หรือ 5 รอบการชาร์จไฟ 2. ทั้งแบตเตอรี่ใหม่และเก่า ควรมีการสุ่มตรวจสอบระดับน้ำกลั่นในแบตเตอรี่ 2–3 เซลล์ ทุก 5...

read more

กลุ่มลูกค้าสังคมออนไลน์ และการทำ SEO

Posted by on Aug 8, 2016 in 7. ธุรกิจ บริการ | Comments Off

กลุ่มลูกค้าสังคมออนไลน์ และการทำ SEO

ต้องยอมรับว่า ในปัจจุบันนี้ ช่องทางการตลาดที่มีความสำคัญอย่างมาก และถือเป็นตลาดที่ใหญ่ และสำคัญมากๆ นั่นก็คือช่องทางออนไลน์ ซึ่งกลุ่มลูกค้าก็คือเครือข่ายสังคมออนไลน์นั่นเอง เราจะเห็นได้ว่าในยุคนี้ พลังโซเชียลเป็นพลังที่มหาศาลอย่างมาก หากสินค้าและบริการใดดี ก็จะเป็นที่รู้จักได้อย่างรวดเร็ว และหากอย่างไหนไม่ดี ก็จะแพร่หลายออกไปอย่างรวดเร็วเช่นกัน แม้ว่าจะมีข้อดี และข้อเสียอยู่ แต่สังคมออนไลน์ ก็ยังคงเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีความสำคัญต่อการทำธุรกิจ และช่วยส่งเสริมให้ธุรกิจได้แพร่หลาย มีความหลากหลายมากขึ้น และเติบโตอย่างรวดเร็วได้ การทำ SEO...

read more

forklift ไฟฟ้า สิ่งดีๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Posted by on Nov 4, 2015 in 7. ธุรกิจ บริการ | Comments Off

forklift ไฟฟ้า สิ่งดีๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

forklift นั้น แต่เดิมเป็นแบบขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ นั่นคือการใช้เครื่องยนต์ และใช้น้ำมันหรือแก๊ส เป็นพลังงานในการขับเคลื่อน ซึ่งต่อมาได้มีการคิดค้น พัฒนา เพื่อให้ได้ forklift ที่ช่วยแก้ปัญหาในด้านต่างๆ มากขึ้น จนเกิดเป็น forklift แบบไฟฟ้าขึ้น forklift แบบไฟฟ้า ขับเคลื่อนโดยการใช้แบตเตอรี่เป็นตัวสร้างกระแสไฟฟ้า มีทั้งแบบยืนขับ และแบบนั่งขับ ซึ่งขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของงาน ประโยชน์ดีๆ ของ forklift ไฟฟ้า forklift แบบขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า มีประโยชน์ดีๆ มากมาย ดังนี้ เพิ่มคุณภาพชีวิตในการทำงาน forklift ระบบไฟฟ้า ไม่มีเสียงดังรบกวน...

read more

ขั้นตอนการชาร์จแบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์หลังการใช้งาน

Posted by on Oct 29, 2015 in 7. ธุรกิจ บริการ | Comments Off

ขั้นตอนการชาร์จแบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์หลังการใช้งาน

ในแต่ละวัน เมื่อมีการใช้งาน รถโฟล์คลิฟท์ มาอย่างหนักตลอดวันแล้วนั้น เมื่อเลิกใช้ ต้องทำการชาร์จแบตเตอรี่ รวมถึงตรวจสอบดูความเรียบร้อยต่างๆ ของตัวรถ เพื่อให้พร้อมใช้งานในครั้งต่อไปได้ และช่วยยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ให้ยืนยาว การชาร์จแบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์แบบไฟฟ้า แบ่งออกได้เป็น 2 วิธี คือ การชาร์จหลังการใช้งานแบบประจำวัน และการชาร์จเพื่อปรับค่าความถ่วงจำเพาะของน้ำกรดในแต่ละเซลล์ให้ใกล้เคียงกัน ซึ่งควรทำทุก 2 สัปดาห์ สำหรับการชาร์จแบตเตอรี่ประจำวัน มีขั้นตอนดังนี้ 1. ปิดกุญแจหรือดับเครื่อง...

read more

รู้จัก “ยา” อยากอาหาร

Posted by on Feb 4, 2015 in 3. สุขภาพ | Comments Off

รู้จัก “ยา” อยากอาหาร

โลกนี้ช่างไม่มีความพอดีเอาเสียเลย เมื่อสาวๆ ที่อ้วนท้วนสมบูรณ์ก็พยายามที่จะผอม ส่วนสาวๆ ที่ผอมเกินไป ก็พยายามที่จะอ้วนขึ้นบ้าง สาวๆ ที่อยากผอมถึงขนาดยอมพูดว่า “ขอให้ได้ผอมเถอะ ถึงจะดูขาดสารอาหารก็ยอม” ลองฟังทางนี้ “ความผอม” ถึงขั้นที่เหมือนคนเป็นโรคขาดสารอาหาร หรือมีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ ไม่ว่าจะกินอย่างไรก็ไม่ยอมอ้วนนั้น ไม่ใช่เรื่องดีของร่างกาย เพราะมันเกิดจากความผิดปกติของระบบในร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นระบบดูดซึมอาหาร ระบบย่อยอาหาร ซึ่งไม่ส่งผลดีต่อชีวิตแน่นอน ผลต่อสุขภาพของคนน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์...

read more

ความเข้าใจผิด เกี่ยวกับการทาเล็บหรือเพ้นท์เล็บ

Posted by on Dec 16, 2014 in 5. ความสวยความงาม | Comments Off

ความเข้าใจผิด เกี่ยวกับการทาเล็บหรือเพ้นท์เล็บ

เรื่องความสวยความงาม เป็นของคู่กันกับผู้หญิงเราเสียจริงๆ ผู้หญิงเราจึงต้องทุ่มเททั้งเวลา และทุนทรัพย์มากมาย เพื่อแลกกับความสวยได้แบบไม่เสียดายกันเลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า หน้า ผม ผิวพรรณ หรือแม้กระทั่งเล็บ เล็บที่สวยงาม ก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของผู้หญิงเรา สาวๆ หลายคนจึงยอมเสียเวลาไปกับการทำเล็บ บางคนไป เรียนเพ้นท์เล็บ ทั้งที่มีขั้นตอนยุ่งยากพอสมควร และต้องนั่งรอกว่าจะแห้ง แถมลำบากในการทำกิจกรรมอย่างอื่นรออีก แต่เพื่อความสวยสาวๆ เราก็ทนได้ใช่ไหมคะ ถึงสาวๆ จะชื่นชอบในการทาเล็บและเพ้นท์เล็บกันมาก...

read more

สปาปลาให้ธรรมชาติช่วยบำบัด

Posted by on Dec 11, 2014 in 3. สุขภาพ | Comments Off

สปาปลาให้ธรรมชาติช่วยบำบัด

การนวดสปาในปัจจุบันนั้นกำลังได้รับความสนใจและได้รับความนิยมกันมากที่สุด บ้างก็ไป เรียนนวด เพื่อให้รู้หรือไปประกอบอาชีพ โดยเฉพาะการบัดด้วยการนวดแบบธรรมชาติ สำหรับการทำสปาปลาเป็นการนวดที่สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าจำนวนมาก โดยเฉพาะบริเวณฝ้าเท้าสามารถที่ช่วยผ่อนคลายได้เป็นอย่างดี ด้วยปลาจะทำหน้าที่ในการช่วยนวดและมีความสามารถในการช่วยกัดกินเซลล์ผิวหนังที่ตายแล้วได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับการนวดสปาด้วยวิธีการนี้กำลังได้รับความนิยมสูงสุดและที่สำคัญไม่ส่งผลกระทบใดๆกับร่างกาย ทั้งนี้การนวดฝ่าเท้าหรือการทำสปาที่เท้าด้วยการใช้ปลาดีข้อดี ดังนี้ 1. ...

read more