การลดความอ้วนและการออกกำลังกายที่มีความเหมาะสม

การลดความอ้วนอย่างถูกต้องนั้น ต้องอาศัยเวลา ลดอย่างค่อยเป็นค่อยไป ด้วยการควบคุมโภชนาการอาหารที่มีความเหมาะสม และออกกำลังกายร่วมด้วย รวมไปถึงนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอ โดยทั่วไปแล้ว การลดความอ้วนไม่ควรหักโหมลดทีละมากๆ ใน 1 สัปดาห์ เราควรจะลดความอ้วนเพียง 1 กิโลกรัมเป็นอย่างมากเท่านั้น เพื่อไม่ให้ตัวของเราเองดูโทรมหรือว่าแย่จนเกินไป การควบคุมโภชนาการอาหารที่เหมาะสม ก็ใช่ว่าผู้ที่มีส่วนสูงเท่ากัน...
read more

dietary fiber คืออะไร และมีความเหมาะสมกับใคร

ในปัจจุบันนี้ ผู้คนมักไม่ค่อยใส่ใจในเรื่องของโภชนาการอาหารเท่าที่ควร ทำให้เกิดการขาดสารอาหาร การได้รับพลังงานมากเกินความจำเป็น และก่อให้เกิดผลเสียต่อร่างกาย หรือโรคต่างๆ ตามมาได้ dietary fiber พูดให้เข้าใจง่ายๆ ก็คือ ใยอาหารซึ่งเป็นส่วนประกอบของพืช ที่เอนไซม์ในระบบทางเดินอาหารของคนไม่สามารถย่อยได้ แต่จุลินทรีย์บางชนิดในลำไส้ใหญ่สามารถย่อยสลายส่วนประกอบบางส่วนของใยอาหารได้ โดยเฉพาะส่วนที่เป็น...
read more