ผลการรักษาและอาการข้างเคียงของการเลือกใช้ยา acnotin

Share Button

acnotinจะขึ้นอยู่กับผู้ป่วยแต่ละคนซึ่งมีอาการที่แตกต่างกัน ด้วยการเลือกใช้ยา acnotin ควรปรับขนาดยาหลังจากให้ไปแล้ว 4 อาทิตย์โดยมีขนาดที่เหมาะสมกับร่างกายและที่สำคัญควรที่จะรับประทานอย่างต่อเนื่อง ด้วยช่วงเวลาปกติการรักษาใช้เวลาทั้งหมด 10 สัปดาห์สำหรับการรักษาด้วยยาชนิดนี้ ทั้งนี้การเลือกใช้ยาควรเว้นระยะอย่างน้อย 7 สัปดาห์ ถ้าจะเริ่มการรักษาใหม่โดยให้ขนาดยาเท่าเดิม ด้วยการเลือกที่จะใช้ acnotin ควรที่จะมีการรับประทานยาพร้อมอาหาร ถ้าขนาดที่ใช้ในการรับประทานนั้นต่ำรับประทานวันละครั้ง ถ้าขนาดสูงอาจรับประทานครั้งเดียวหรือแบ่งรับประทานก็ได้ ทั้งนี้ต้องดูที่อาการด้วยเป็นสำคัญ ด้วยการรักษาร่วมกับยาทาก็ได้รับการตอบรับและได้รับผลดีไม่น้อยเนื่องจากช่วยได้มากซึ่งเป็นการรักษาทั้งภายในและภายนอก แต่ทั้งนี้ไม่ควรใช้ยาทาเพื่อลอกผิวหรือยาทาลองสิว หรืออาจเลือกที่จะใช้ acnotin ร่วมกับการรักษาด้วยแสง ทั้งนี้ผู้ป่วยควรหลีกเลี่ยงจากแสงแดดและต้องมีการดูแลตัวเองเป็นอย่างดี อาจใช้ยาทาแก้สิวชนิดอ่อนร่วมก็ได้ซึ่งจะได้ผลดีเช่นกัน