วัสดุที่ใช้ทำโต๊ะนักเรียน และการดูแลรักษา

Share Button

เราอาจนึกถึงโต๊ะนักเรียนที่ทำมาจากไม้ ซึ่งในปัจจุบันนี้ วัสดุที่ถูกนำมาทำโต๊ะนักเรียนนั้นมีหลายอย่าง และถูกใช้แตกต่างกันออกไป
นักเรียนจะผูกพันและใช้งานกับโต๊ะเก้าอี้นักเรียนเกือบตลอดเวลาเมื่อมาโรงเรียน และโรงเรียนรัฐบาล เอกชน ก็มีการใช้โต๊ะเก้าอี้นักเรียนที่แตกต่างกันด้วย โดยวัสดุที่มีการนำมาใช้ผลิตโต๊ะนักเรียนมีดังนี้

เหล็ก
เราจะใช้เหล็กในการนำมาทำเป็นส่วนประกอบของโต๊ะนักเรียน เช่น โต๊ะเก้าอี้นักเรียน แบบโต๊ะไม้หรือเก้าอี้ไม้ที่เป็นขาเหล็ก หรือโต๊ะเหล็กพับ ซึ่งมีเหล็กเป็นส่วนประกอบสำคัญ เพื่อเพิ่มความทนทาน แข็งแรง หรือทำเป็นส่วนโครงสร้าง
การดูแลรักษาวัสดุเหล็กในโต๊ะเก้าอี้นักเรียน จะต้องระมัดระวังไม่ให้เหล็กเปียกชื้น ซึ่งอาจเป็นสนิม และทำให้โต๊ะเสียหาย รวมถึงทำให้ผู้ใช้งานเกิดอันตรายได้ การทำความสะอาดให้ใช้ผ้าสะอาดเช็ดฝุ่นออกก็เพียงพอ
ไม้
โต๊ะไม้อีกประเภทหนึ่งที่เราคุ้นเคยคือโต๊ะไม้ยางพารา เป็นโต๊ะที่มีความทนทาน แต่จะมีน้ำหนักมากกว่าโต๊ะไม้ขาเหล็ก เพราะเป็นส่วนประกอบของไม้ทั้งหมด นอกจากไม้ยางพาราแล้วก็มีไม้อัด และไม้แปรรูปอื่นๆ ที่นำมาทำโต๊ะนักเรียนด้วยเช่นกัน
การดูแลรักษาจะต้องระวังแสงแดดจัด และความเปียกชื้น การทำความสะอาดก็เพียงแค่เช็ดด้วยผ้าบิดหมาด และเช็ดผ้าแห้งอีกรอบหนึ่ง ปล่อยให้แห้งแล้วจึงใช้งานต่อ
โฟเมก้า
มักนำมาทำโต๊ะนักเรียนในส่วนของพื้นผิวหน้าโต๊ะ มีลักษณะเป็นโต๊ะนักเรียนที่เป็นโครงสร้างเหล็ก มีพื้นที่หน้าโต๊ะเป็นโฟเมก้าสีขาว ใช้กับเก้าอี้ไม้ที่เป็นขาเหล็ก มีน้ำหนักเบา และเคลื่อนย้ายง่าย
การดูแลรักษาก็คือไม่ควรขึ้นไปนั่งบนโต๊ะ และไม่ควรขีดเขียนบนโต๊ะ ซึ่งทำความสะอาดยาก การทำความสะอาดก็ให้ใช้ผ้าชุบน้ำบิดหมาดเช็ด และเช็ดด้วยผ้าแห้งอีกรอบหนึ่ง
การดูแลรักษาโต๊ะเก้าอี้นักเรียนจะต้องเกิดขึ้นทั้งในส่วนของนักเรียน ครู และบุคลากรต่างๆ ในโรงเรียนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะในส่วนของนักเรียน ที่จะต้องใช้งานอย่างเห็นคุณค่า ไม่ทำลายทรัพย์สินของโรงเรียน เมื่อมีการใช้งาน รวมถึงการดูแลรักษาโต๊ะเก้าอี้นักเรียนอย่างถูกต้อง ก็จะเกิดความปลอดภัยสูงสุด และสามารถใช้งานโต๊ะไปได้อีกนาน รวมถึงมีโต๊ะนักเรียนใหม่ๆ ให้รุ่นน้องได้ใช้ต่อไปด้วย