ข้อควรทราบในการเช่ารถตู้

Share Button

การเช่ารถตู้เพื่อทำธุระ หรือต้องการเดินทางไปในที่ต่างๆ นั้น สามารถเช่าได้อย่างง่ายดาย และมีให้บริการอย่างทั่วถึง แต่ก็ควรปฏิบัติตามกฎในการเช่ารถตู้ย่างเคร่งครัดด้วย เพื่อให้เกิดความสบายใจต่อกันและกัน และเกิดความปลอดภัยในการเดินทาง ซึ่งข้อควรทราบในการเช่ารถตู้ มีดังนี้

1. การเช่าแบบวันเดียว จะสามารถใช้บริการได้ถึงเวลา 18.00 น.
หลายคนเข้าใจว่าการ เช่ารถตู้ แบบ 1 วันนั้น เราสามารถใช้บริการได้ถึงเที่ยงคืน เพราะยังไม่ข้ามวัน แต่แท้จริงแล้ว ผู้ให้บริการเช่ารถตู้มักมีเงื่อนไข และกฎระเบียบในเรื่องของเวลาเอาไว้ว่า การเช่าแบบวันเดียว จะสามารถใช้บริการได้ในเวลา 06.00 – 18.00 น. หลังจากนั้นจะมีการคิดค่าล่วงเวลา ไม่ว่าคุณจะเริ่มใช้บริการเมื่อใดก็ตาม ดังนั้น ควรอ่านข้อตกลงให้ดีเสียก่อน เพื่อจะไม่เสียผลประโยชน์และเกิดความเข้าใจผิดต่อกัน

2. พนักงานขับรถจะต้องได้พักผ่อน
แม้ว่าการเช่ารถตู้คุณจะเช่ามาในราคาเท่าใด และคิดราคาทั้งหมดมาแล้วอย่างไร แต่พนักงานขับรถก็จะต้องได้พักผ่อน จึงไม่ควรขับรถติดต่อกันเป็นเวลาถึง 12 ชั่วโมง ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางนั่นเอง

3. กฎระเบียบของการใช้รถตู้
ในการเช่ารถตู้ ผู้ให้เช่าจะมีกฎระเบียบชี้แจงในการใช้รถตู้ให้กับคุณก่อนทำการใช้รถ เช่น ห้ามนำสัตว์เลี้ยงขึ้นรถ ห้ามรับประทานอาหารบนรถ ห้ามเสพสิ่งเสพติดภายในรถตู้เช่าโดยเด็ดขาด ห้ามเล่นการพนันทุกประเภทขณะเดินทาง ห้ามดื่มสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดบนรถ ห้ามโดยสารเกินจำนวนที่นั่ง เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้คุณควรให้ความใส่ใจ และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

4. การคิดคิดราคาค่าเช่ารถตู้ต้องดูเงื่อนไขให้ดี
การคิดราคาเช่ารถตู้นั้น คุณจะต้องพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ให้ดี เพราะการคิดราคาบางครั้งไม่รวมค่าน้ำมัน บางครั้งรวมค่าน้ำมันแล้ว และบางครั้งอาจมีการคิดค่าใช้จ่ายอื่นๆ ระหว่างทางเพิ่มเติม เพื่อป้องกันปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากความเข้าใจผิด จึงควรศึกษารายละเอียดให้ดีก่อนเช่าทุกครั้ง

สิ่งต่างๆ ที่กล่าวมาทั้ง 4 ข้อนี้ ผู้ที่จะทำการเช่ารถตู้ควรศึกษารายละเอียด และข้อควรทราบต่างๆ ก่อนที่จะตัดสินใจใช้บริการรถตู้ หรือเช่ารถตู้จากบริษัทนั้นๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน และความพึงพอใจในการใช้งานมากที่สุด