การเติมน้ำกลั่นและดูแลแบตเตอรี่โฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าอย่างถูกวิธี

Share Button

forklift
การเติมน้ำกลั่นในแบตเตอรี่โฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าด้วยวิธีการที่ถูกต้อง รวมไปถึงการดูแลแบตเตอรี่อย่างถูกวิธี จะช่วยให้ใช้งานแบตเตอรี่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ยืดอายุการใช้งาน ทำงานได้อย่างราบรื่น และป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการดูแลผิดวิธีได้ ซึ่งมีหลักในการดูแลดังนี้

1. แบตเตอรี่ forklift ท์ไฟฟ้าที่มีอายุการใช้งานไม่เกิน 2 ปี ควรเติมน้ำกลั่นทุก 10 cycles หรือ 10 รอบการชาร์จไฟ ส่วนแบตเตอรี่โฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าเก่าอาจต้องเติมน้ำกลั่นทุกๆ 5 cycles หรือ 5 รอบการชาร์จไฟ
2. ทั้งแบตเตอรี่ใหม่และเก่า ควรมีการสุ่มตรวจสอบระดับน้ำกลั่นในแบตเตอรี่ 2–3 เซลล์ ทุก 5 cycles หรือ 5 รอบการชาร์จไฟ เพื่อให้แน่ใจว่าระดับน้ำยังคงสูงกว่าระดับ ELEMENT PROTECTOR
3. เมื่อระดับน้ำในแบตเตอรี่ลดต่ำลง ต้องเติมน้ำกลั่นให้สูงกว่าแผ่น ELEMENT PROTECTOR ประมาณ 1-2 ซม.ในทุกๆ เซลล์ ช่องว่างที่เหลือในแบตเตอรี่มีไว้เพื่อรองรับการขยายตัวของแก๊สเมื่อชาร์จไฟเต็ม อย่าเติมน้ำกลั่นมากเกินไป เพราะเป็นสาเหตุให้น้ำล้นในระหว่างชาร์จไฟ ความเข้มข้นของกรดจะเจือจางลงไปเรื่อยๆ ความร้อนในแบตเตอรี่จะสูงขึ้น เป็นเหตุให้เกิดค่าใช้จ่ายในการปรับสภาพแบตเตอรี่ต่อไป
4. ในกรณีที่น้ำล้นออกมาจากแบตเตอรี่ เพื่อป้องกันการกัดกร่อนที่รุนแรงต่อถังแบตเตอรี่และตัวรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า ให้ใช้น้ำฉีดล้างเพื่อลดความเข้มข้นของกรดถ้าไม่ล้างออกจะทำให้แบตเตอรี่คายประจุไฟจนหมดแม้ในขณะที่ไม่มีการใช้งาน และทำให้อุณหภูมิในแบตเตอรี่สูงขึ้นทั้งในขณะชาร์จไฟ และใช้งาน กรดที่ล้นออกมาหลายๆ ครั้ง จะรวมตัวกันเกิดเป็นผลึกซัลเฟต ซึ่งเป็นสาเหตุให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลง
5. ภายใต้สภาพแวดล้อมปกติควรชาร์จไฟแบตเตอรี่เมื่อความจุหรือแรงเคลื่อนไฟฟ้า ลดลงมาถึง 80% ของความจุไฟฟ้าทั้งหมดโดยไม่ควรชาร์จไฟก่อนหรือหลังการชาร์จที่เหมาะสม จะช่วยให้ใช้งานได้ยาวนานกว่าการชาร์จไฟทุกวัน
6. ไม่ควรชาร์จไฟด้วยเวลาสั้นๆ ในช่วงพักเที่ยงหรือพักเบรก เพราะการชาร์จไฟด้วยเวลาสั้นๆ นั้นหมายความถึง “1 Cycle” การชาร์จไฟเกินเวลาก็เช่นกัน ทั้งสองอย่างนี้ส่งผลให้อายุของแบตเตอรี่สั้นลง
7. อย่าให้แบตเตอรี่โฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าคายประจุด้วยตัวเองเกิน 2-3 วัน ควรล้างทำความสะอาดแบตเตอรี่อย่างสม่ำเสมอทุกๆ เดือน และอย่าปล่อยให้แบตเตอรี่คายประจุมากกว่า 80% เป็นเวลานาน เพราะอาจต้องใช้เวลามากกว่า 72 ชั่วโมงในการชาร์จเพื่อให้แบตเตอรี่กลับมามีไฟอีกครั้งการคายประจุมากเกินไปเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้อายุการใช้งานแบตเตอรี่รถประเภทไฟฟ้าสั้นลง
8. ห้ามก่อเกิดประกายไฟหรือเปลวไฟในขณะชาร์จแบตเตอรี่ เพราะแก๊สไฮโดรเจนจะเป็นต้นเหตุของการระเบิดได้

หากคุณใช้รถโฟล์คลิฟท์ระบบไฟฟ้า ก็ควรเอาใจใส่ในการดูแล ทำความสะอาด และเติมน้ำกลั่นแบตเตอรี่เป็นพิเศษ และเลือกใช้ผู้ที่มีความชำนาญในการดูแล ก็จะช่วยให้เกิดความปลอดภัย และใช้งานแบตเตอรี่ได้อย่างคุ้มค่า