ขั้นตอนการชาร์จแบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์หลังการใช้งาน

Share Button

รถโฟล์คลิฟท์
ในแต่ละวัน เมื่อมีการใช้งาน รถโฟล์คลิฟท์ มาอย่างหนักตลอดวันแล้วนั้น เมื่อเลิกใช้ ต้องทำการชาร์จแบตเตอรี่ รวมถึงตรวจสอบดูความเรียบร้อยต่างๆ ของตัวรถ เพื่อให้พร้อมใช้งานในครั้งต่อไปได้ และช่วยยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ให้ยืนยาว

การชาร์จแบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์แบบไฟฟ้า แบ่งออกได้เป็น 2 วิธี คือ การชาร์จหลังการใช้งานแบบประจำวัน และการชาร์จเพื่อปรับค่าความถ่วงจำเพาะของน้ำกรดในแต่ละเซลล์ให้ใกล้เคียงกัน ซึ่งควรทำทุก 2 สัปดาห์

สำหรับการชาร์จแบตเตอรี่ประจำวัน มีขั้นตอนดังนี้

1. ปิดกุญแจหรือดับเครื่อง
รถที่ทำการชาร์จแบตเตอรี่ต้องปิดสวิทซ์กุญแจของรถมาที่ตำแหน่ง off หรือดับเครื่องก่อนทำการชาร์จแบตเตอรี่

2. นำแบตเตอรี่มาชาร์จที่ตู้ชาร์จ
ปลดปลั๊กแบตเตอรี่จากตัวรถ และนำปลั๊กของแบตเตอรี่มาเสียบต่อกับปลั๊กของตู้ชาร์จ โดยจะต้องเสียบให้แน่น และเปิดฝาครอบเซลล์ทุกเซลล์ในขณะชาร์จ

3. กดปุ่ม normal เพื่อเริ่มต้นชาร์จ
ให้ชาร์จไปเรื่อยๆ จนแบตเตอรี่เต็ม ไม่ควรถอดสายชาร์จออกก่อนที่จะเต็ม เพราะจะทำให้แบตเตอรี่เสื่อมเร็วขึ้นได้ สำหรับการชาร์จแบตเตอรี่ประจำวันนั้น เมื่อชาร์จเต็มแล้ว กระแสไฟฟ้าจะสว่างขึ้น และจะทำการชาร์จต่อไปอีกประมาณ 4 ชั่วโมง เมื่อครบ 4 ชั่วโมงแล้ว ไฟบนตำแหน่ง UP ก็จะสว่างขึ้น เพื่อแสดงว่าการชาร์จเสร็จสมบูรณ์แล้ว ตู้ชาร์จก็จะหยุดชาร์จอัตโนมัติ เมื่อตู้ชาร์จหยุดชาร์จแล้ว ให้เปิดตู้ชาร์จและนำแบตเตอรี่ไปใช้งานได้ตามปกติ

จะเห็นได้ว่า การชาร์จแบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์หลังการใช้งานในแต่ละวันนั้น ไม่ใช่เรื่องที่ยุ่งยาก หรือมีขั้นตอนมากมาย เพียงแต่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยด้วย เช่น การดับเครื่องก่อนปลดปลั๊กแบตเตอรี่ การเสียบปลั๊กให้แน่น การตรวจสอบดูความเรียบร้อยของแบตเตอรี่ และการชาร์จในที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก เป็นต้น ก็จะช่วยให้สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้อย่างยาวนาน และใช้งานรถต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รถโฟล์คลิฟท์ ลงประกาศขาย รถโฟล์คลิฟท์มือสอง รถยก รถลาก รถจับถัง รถกระเช้า อะไหล่ แบตเตอรี่ ยาง บริการซ่อม ขนย้าย โมดิฟาย อื่นๆ

www  thaiforkliftmarket.com